Seznamte se s elektronickým podpisem

Pro některé firmy nebo organizace takové seznámení s elektronickým podpisem již dávno proběhlo, ale přesto je stále ještě mnoho občanů, kteří tento termín slyší poprvé nebo jen vědí, že něco takového existuje. Ale proč a k čemu je to dobré, o tom nic nevědí. Digitální signatura plně nahrazuje Vaši vlastnoruční, nebo lépe řečeno ověřenou. Je-li dokument stvrzen tímto kvalifikovaným certifikátem, pak je osoba, která jej odeslala nepopiratelně autentická. To znamená, že nikdo jiný dokument ani odeslat nemohl. Notáře v tomto případě nepotřebujete.

A co je k tomu zapotřebí

Abyste mohli tímto způsobem dokumenty označovat, potřebujete určitě software k tomu určený, dále vygenerovaný klíč. Klíč, který je jedinečný. Ale o to se postará profesionální firma. Pak teprve můžete z pohodlí domova, například žádat o sociální dávky, nebo opatřovat parafou faktury. Je to jistý druh komunikace se státní správou, nebo s krajskými institucemi. Z toho vyplývá, že i Vy, obyčejný občan, si můžete nechat vygenerovat kvalifikovaný certifikát a využívat jej ve výše uvedené komunikaci.

CategoriesNezařazené