Přizpůsobte své bydlení novým okolnostem

Život plyne, jako voda, která s sebou přináší změny. Vaše děti odrostly dětským teniskám, staly se studenty škol, které mají za úkol připravit je na jejich budoucí povolání. Myslíte, že je vhodné, aby setrvávaly stále v jednom dětském pokoji? Nebylo by přece jen vhodnější učinit opatření, která by měla za následek dva pokojíky pro dva studenty? Váš domov má přece dostatečně velké rozměry, aby rekonstrukce bytu podle Vašeho záměru mohla proběhnout. Neděste se těch starostí kolem takových stavebních úprav.

Udělejte dětem překvapení

Až zase odjedou Vaši studenti na dva měsíce za svými letními aktivitami, Vy se na tento termín domluvte s firmou, která podle Vašich požadavků tuto přestavbu uskuteční. Žádná starost Vám nevznikne. Výsledkem několikatýdenního nepořádku a rámusu v bytě bude překvapený výraz v obou tvářích Vašich dětí, až se vrátí. Budou Vám neskonale vděčni. A Vy si na tuto dobu naplánujte třeba dovolenou. Abyste nemuseli být přítomni po celou dobu stavebních úprav. Není to snad dobrý nápad?